Viimati uuendatud 11.09.2018

Kasutades Cudomedia OÜ Teenuseid või Meie Tooteid, nõustute sellega Meie Teenuse tingimused punktidega.

1. Teenuse võimaldaja edaspidi kui "Meie", "Me" või "Cudomedia OÜ" on:
Cudomedia OÜ
Tornimäe 5
Korrus II
Tallinn 10145
Eesti / EU

Reg nr 11008795
KMKR nr (mitte KM kohustuslik)
Registreeritud Eesti / EU

Koduleht: info@pxl.ee
E-post: www.pxl.ee
Telefon: (+372) 54 58 6777

2. Meie Teenuste või Meie Toodete tellija on edaspidi "Teie", "Te" või "Klient", kelle kontaktandmed on personaalse Hinnapakkumise puhul toodud eraldi kujul Klient-Hinnapakkumine.pdf failis. Personaalse Hinnapakkumise ja ainult sellel juhul omab Klient-Hinnapakkumine.pdf hinnad ja tingimused juriidilist väärtust üle Teenuse-Tingimused.pdf samade punktide.

3. Cudomedia OÜ kinnitab, et käesoleva Teenuse Tingimused legaalselt siduvad punktid on tähenduslikkuselt vastavuses Meie kodulehel www.pxl.ee toodud presentatsiooni informatsioonile
3.1. Kasutades Cudomedia OÜ kodulehte, Meie Teenuseid või Meie Tooteid nõustute käesolevate tingimustega Meie kodulehel või failis kujul Teenuse-Tingimused.pdf ja Meie Privaatusteabega failis kujul Privaatusteade.pdf.
3.2. Käesolevad Teenuse-Tingimused.pdf on ainuke kehtiv versioon Meie tingimuste osas, välja arvatud ja AINULT JUHUL KUI Cudomedia OÜ omab Kliendi suhtes kehtivaid eraldi kokkulepitud tingimusi, hinnapakkumise või muu eri-kokkuleppe puhul on see toodud lisamanusena kujul Klient-Hinnapakkumine.pdf failis.

4. Selle dokumendi terminoloogia definitsioon:
4.1. "Meie" või "Me", tähendab "Cudomedia OÜ";
4.2. "Teie", "Te" või "Klient" kui persoon(id), ettevõtte(ed), organisatsioon(id) jt kasutades ükskõik millist Cudomedia OÜ poolset Teenust või Toodet;
4.3. "Projekt" on Meie Teenuste ja/või Meie Toodete ühine nimetus ja see kehtib arve summa määramise suhtes, see võib tähendada kui iga töö alustatud või Kliendi suhtes võimaldatud Cudomedia OÜ Teenus või Toode. St Cudomedia OÜ poolt realiseeritud vastavalt Kliendi esitatud nõudmistele ja kirjeldatud tellimuse kinnituse elektronkirjas saadetud Kliendi jaoks koos PDF formaadis manuste lepingutega. Projekt on kirjeldatud p 3 dokumentides;
4.4. "Teenused" või "Tooted" on teenus(ed), toode, tooted või muud Cudomedia OÜ poolt võimaldatud Kliendi tellimuse teenuste või toodete osade täpsem kirjeldus tervikust Projekt. Kliendi tellitud Cudomedia OÜ Teenused ja Tooted ja loetakse kokku ühiselt kui Projekt p 4.3. Cudomedia OÜ Teenused ja Tooted võivad koosneda järgmistest aga ka teistest osadest: Veeb & Bränd, Veebileht, Logo, Visiitkaart, Roll-up stand, E-pood, Turundus, Server, Domeen jt võimalikud Teenused või Tooted. Täpsemalt p 8;
4.5. "Domeen" või "Alamdomeen" on Cudomedia OÜ jaoks registreerimiseks vabalt saadaval olev teenuste Veebileht ja/või E-pood aadress ja vastavalt eelnevalt Kliendi poolt valitud. Täpsemalt p 10;
4.6. "Server" või "Serveriteenus" on Cudomedia OÜ poolt edasimüüdav kolmanda osapoole teenus , et võimaldada Kliendi jaoks Meie Teenuste või Meie Toodete aktiivsena töötamine internetis ning lubama elektronkirjade kasutamine. Vältimaks Serveri erinevustega kaasnevaid erinevusi, nõustab Cudomedia OÜ Kliendi jaoks kasutada ainult Meie poolt edasimüüdavat Serveriteenust või vastutada iseseisvalt iga Serveri erinevuse kohta, mis ei ole vastavuses Cudomedia OÜ poolt edasimüüdavale kolmanda osapoole Serveriteenuse suhtes (ajakohased Serveri vastavuse detailid on saadaval Meie poole kontakteerudes). Täpsemalt p 9;
4.7. "Mb" tähendab Kliendi õigust kasutada Serveriteenust maksimaalselt lubatud megabaiti mahus ja on mõõt Cudomedia OÜ poolt edasimüüdava Serveri teenuse mahu kohta;
4.8. "Sisu" või "Sisumaterjal" on tekst, pildid, videod, dokumendid ja kõik muu Sisumaterjal tarnitud, mis on kas nõutud või lisatud Kliendi poolt kodulehe jaoks, aga ka kaasa arvatud Sisumaterjal mis on nõutud või lisatud Cudomedia OÜ poolt ja kõikide eelnevate võimalikud keelte tõlkeversioonid. Täpsemalt p 7;
4.8. "Vabavara Tarkvara" on tarkvara tehtud vabalt saadavaks igaühele tingimustel GNU General Public License (GPL) või mõni teine vabavara litsents. Klient nõustub sellise tarkvara kasutamisega Meie Teenuseid või Meie Tooteid tellides ja juhul kui Cudomedia OÜ kasutab Vabavara Tarkvara Kliendi Projekti realiseerimiseks on selleks Kliendi nõustumine oletusena ja kasutamine vastavalt vabavara legaalse õiguse piirangutele. Täpsemalt p 8;
4.9. "Haldamine" või "Haldamise Teenus" on vabatahtlik tasuline Teenus Kliendi nõudmise korral juba valminud Meie Toodete või Meie Teenuste manuaalseks muutmiseks või Haldamiseks ja Kliendi poolt esitatud sellist tüüpi nõudmiste täitmiseks, mis jäävad välja Cudomedia OÜ poolt oletusena toodud Toodete või Teenuste võimaluste nimekirja või jäävad välja Kliendi suhtes esitatud Hinnapakkumise suhtes. Cudomedia OÜ Haldamise Teenuse tasu rakendatakse vastavalt kellaajale ning tasustatakse miinimum 1 (ühe) tunni kaupa kui pole erinevalt kokkulepitud, haldamise tasu ei rakendu arveldusel kunagi automaatselt st mitte ilma eelneva kirjaliku kokkulepeta iga Kliendi nõutud muudatuse jaoks. Cudomedia OÜ jätab endale õiguse nõuda Haldamise Teenuse tasustamine ettemaksena täies ulatuses enne Haldamise Teenuse täideviimist. Täpsemalt p 15;
4.10. "Sisuhaldussüsteem WordPress CMS" on Cudomedia OÜ poolt edasi võimaldatud teenuse platvorm, mis võimaldab Kliendi jaoks iseseisvalt muuta ja lisada Meie Teenuste või Meie Toodete Sisu kokkulepitud piires. WordPress CMS võimaldab eraldi kokkuleppel osta juurde E-pood Teenuse ning on kasutusel oletusena Sisu haldamisel Kliendile. Täpsemalt p 13;
4.11. "Deposiit" on algselt tagastatav ettemakse, mis muutub tagastamatuks peale vastava Etappi Kinnitust Kliendi poolt olenemata Projekti edaspidisest arengust. Täpsemalt p 12.4;
4.11.1. "Tagastatav Deposiit" on summa, mille Klient tasub Cudomedia OÜ suhtes vastava Etappi töö alustamiseks. Iga Etappi ettemakse summa on tagastatav Kliendi suhtes kogu vastava viimase 1 (ühe) Etappi summa ulatuses, aga mitte kombineeritud Etappide summade ulatuses kokku, seda ka juhul kui teatud hilisem Etapp ei ole Cudomedia OÜ poolt Kliendi jaoks rahuldav, kuna sellisel juhul on Cudomedia OÜ panustanud resurssi Kliendi soovide täide viimiseks ja Klient on eelneva(te) Etappi töö vastu võtnud, sellisel juhul on Cudomedia OÜ kohustatud tarnima ainult vastava Etappi loodud visuaalse kujunduse tulemuse kuni Kliendi kinnituseni. Iga Etappi Tagastatav Deposiit loetakse tagastamatuks Cudomedia OÜ poolt, peale vastava Etappi Kinnitust Kliendi poolt. Cudomedia OÜ on kohustatud tagastama iga Kliendi nõutud ettemakse 7 (seitsme) tööpäeva jooksul välja arvatud juhtudel, kui Etapp on juba Kliendi poolt heakskiidetud. Täpsemalt p 12.4.1;
4.11.2. "Tagastamatu Deposiit" on summa, mille Klient on eelnevalt tasunud Cudomedia OÜ suhtes vastava Etappi töö alustamiseks ja vastava Etappi töö eelneva Etappi käigus juba Kliendi poolt heakskiitnud kinnitades seda vastava Etappi nõustumisega peale maksmist. Iga Kliendi Kinnitatud ja Kliendi poolt Cudomedia OÜ suhtes tasutud summa on tagastamatu olenemata erinevate järgnevate Etappide protsessi arengust, kuna vastav Etapp oli juba Klient poolt kinnitatud ja Cudomedia OÜ on rakendanud resurssi eelnevalt Kliendi nõudmiste täide viimiseks vastavalt Etappi nõudmistele. Täpsemalt p 12.4.2;
4.12. "Etapp" on Kliendi Projekti töökäigu jaotus Cudomedia OÜ poolt alljärgnevateks Etappideks juhul kui pole lepingus erinevalt kokkulepitud. Cudomedia OÜ jaotab Projekti Kliendi jaoks Etappide kaupa, et erinevate tööetappide mõistmine toimuks ühiselt ja ette teavitatult. Täpsemalt p 12.5;
4.13. "Etappi Kinnitus" või "Kliendi Kinnitus" tähendab ajahetke, peale mida Klient on kinnitanud vastava Cudomedia OÜ töökäigu Etappi valmiduse ja tasunud selle eest makse järgmise Etappi realiseerimiks või viimase Etappi avalikustamiseks. Cudomedia OÜ on kohustatud alustama iga järgneva Etappi ainult peale eelmise Etappi makse laekumist Kliendi poolt Meie suhtes. Iga Etapp loetakse valminuks ainult peale Kliendi Kinnitust ning iga rahulolematu Etapp loetakse kui täies mahus tagasitasustatav Cudomedia OÜ poolt Kliendi suhtes põhjusest olenemata. Cudomedia OÜ lähtub Kliendi suhtes eesmärgist täielik kvaliteedi rahulolu iga Etappi kohta eraldiseisvalt võimaldamaks mahuka tööprotsessi jaotamist Kliendi jaoks selgesti arusaadavateks jaotatud Etappideks. Täpsemalt p 11.
4.14. "Prioriteet Teenus" on eraldi tingimustel lisateenus ajalise või muu erinõudmistega, mille kohta saab infot Cudomedia OÜ poole pöördudes.

5. Generaalne ülevaade, kohustused ja pädevus
5.1. Leping Cudomedia OÜ ja Kliendi vahel käsitletakse KUI AINULT NENDEL KÄESOLEVATEL TINGIMUSTEL JA ÜLEVAL PUNKT 3.2 TOODUD LISATINGIMUSTEL KUI KEHTIV, väljaarvates kõik teised lepingud, versioonid ja tingimused. Iga variatsioon käesolevatesse Cudomedia OÜ ja Kliendi vahelistesse tingimustesse ei oma juriidilist tähendust, väljaarvatud kui on kirjalikult erinevalt kirjalikult kokkulepitud osas punkt 3.2. Leping on konfidentsiaalne osapoolte Cudomedia OÜ ja Kliendi vahel ning selle detailide avalik või kolmandatele osapooltele edastamine ilma Cudomedia OÜ loata on keelatud.
5.2. Projektid ja teised täideviidud Kliendi tööd vormistatakse Cudomedia OÜ saadetud arve failidel vastavalt personaalsetele pakkumistele, mis on leitavad iga tellimuse kinnituse elektronkirjades kui konkreetsed pakkumised st elektronkirjade manus(ed). Seoses tööde tingimuste eripäraga ja hinnapakkumiste tegemisega, jätab Cudomedia OÜ endale õiguse iga Kliendiga vormistada kokkuleppel erinevad kirjalikud tingimused. Konkreetsed pakkumised st elektronkirjade manus(ed) käsitletakse kui arve koostamise lähtematerjal, juhul kui pole erinevalt kokkulepitud.
5.3. Kujundus on tihti subjektiivne ja sellest põhjusest lähtuvalt pakub Cudomedia OÜ Kliendi jaoks erinevaid kujunduse revisioone. See tähendab, et Meie jätkame töötamist kuni Kliendi Kinnituseni või kuni Cudomedia OÜ on leidnud, et ei suuda kahjuks pakkuda Kliendi jaoks rahulolevat tulemust olenemate enda poolt parimast võimalikust üritamisest.
5.4. Kliendi nõudmise korral arvestab Cudomedia OÜ eeldatud ligikaudse valmimise kuupäeva vastava Etappi või Etappide kohta, kuid seoses tööeripäraga on kõik eeldatud kuupäevad arvestatud sel hetkel saadaval olevate muudatuste nimekirjaga ja muu saadaval oleva info alusel illustratiivselt kalkuleeritud ning ei oma siduvat tähendust, kuna muudatustele järgnevate võimalike uute muudatuste määra pole võimalik ette täpselt prognoosida ja Cudomedia OÜ ei võta vastutust kui pole erinevalt kokkulepitud seoses Kliendi jaoks võimaliku tekkinud ajalise, materiaalse, hingelise või muu kahjuga. Cudomedia OÜ võimaldab Kliendi jaoks ülevaate Projekti arengust ja teeb kõik, et Klient oleks teavitatud õigeaegselt ning Projekt oleks edukalt ja mõistliku ajavahemiku jooksul valminud. Cudomedia OÜ soovitab Kliendil alustada reklaamikampaania vm Turunduse peale Projekti valmimist.
5.4.1. Lisateenus Prioriteet Teenus eest garanteerib Cudomedia OÜ Kliendi jaoks vastutusega tähtaja, sellise soovi korral palume kontakteeruda Meie poole täpsema ajakava ja hinnapakkumise tegemiseks.
5.5. Cudomedia OÜ kinnitab, et omab pädevust ja kogemust kõikide Teenuse Tingimused lepingus ja sellega seotud võimalike punkt 3.2 toodud lisatingimuste täideviimiseks praktikas vastavalt Projektide realiseerimiseks praktikas Kliendi jaoks.
5.6. Cudomedia OÜ on kohustatud looma Projekte Kliendi jaoks ainult kasutades Ühendkuningriik inglise (en-gb), Ameerika Ühendriigid (en-us) inglise või Eesti (et) keele keelevariante. Kõikide teiste keelevariantide puhul kehtivad Cudomedia OÜ Teenused või Tooted Kliendi jaoks ainult kirjalikul kokkuleppel. Juhul kui Klient nõuab Projekti realiseerimist mõnes teises keelevariandis, palub Cudomedia OÜ täpsustada detailid Meie kaudu enne Projekti alustamist. Cudomedia OÜ ei ole kohustatud lõpetama Kliendi Projekti mõnes teises toodud keeles peale Etappi 03. Kujunduse Loomine.
5.7. Cudomedia OÜ on kohustatud realiseerima Projekti Kliendi jaoks ainult kasutades Ladina (Latin) keele tähestiku. Kõikide teiste tähestikkude puhul sh kirillitsa (Cyrillic), araabia (Arabic), hiina (Chinese) jt puhul kehtivad Cudomedia OÜ Teenused või Tooted ainult kirjalikul kokkuleppel Kliendi suhtes. Juhul kui Klient nõuab Meie Teenust või Meie Toodet teises kui Ladina (Latin) keele tähestikus, on Kliendi kohustus täpsustada detailid Meie poole pöördudes enne Projekti alustamist. Cudomedia OÜ ei ole kohustatud lõpetama Kliendi Projekti mõnes teises toodud tähestiku variandis peale Etappi 03. Kujunduse Loomine.
5.8. Cudomedia OÜ kinnitab, et lepingu tingimustele st Teenuse Tingimused ajakohane informatsioon on toodud mõistlikult arusaadaval kujul Kliendi jaoks ka avalikul kodulehel www.pxl.ee, tingimused on leitavad ka kodulehe osas jalus.
5.9. Iga Meie loodud Bränd & Veeb, Veebileht või E-pood puhul jätab Cudomedia OÜ endale õiguse paigutada teksti ja/või pildilingi Kliendi kodulehe jalusesse, mis tähistab, et Projekt on loodud Cudomedia OÜ poolt ning suunab uues aknas Meie kodulehele www.pxl.ee või Meie Teenuste suhtes mõni teine vastav domeen. Cudomedia OÜ teeb oma parima, et Meie referentsi link võimalikult sulanduvalt Kliendi kodulehe kujundusega kokku sobitada ja mitte kahjustada Kliendi kujunduse kvaliteeti ühelgi viisil. Konkreetne Cudomedia OÜ referentsi link võidakse ära kustutada Kliendi kodulehelt, juhul kui Klient nõnda nõuab lisatasu eest 100€.
5.10. Alates Cudomedia OÜ ja Kliendi vahelise lepingu sõlmimise kuupäevast kuni selle lõpetamiseni ei oma Klient õigust sõlmida uut lepingut või tellida vastavat teenust samal eesmärgil teise vastava Teenusepakkujaga, välja arvatud juhtudel kui see on Meie poolt kokku leppitud Kliendi jaoks või välja arvatud juhul, kui Klient on sellest Meid ette teavitatud enne Proejkti alustamist. Juhul kui Klient alustab lepingut või tellib vastavat teenust samal eesmärgil mõne teise vastava teenusepakkujaga samal ajal Cudomedia OÜ suhtes lepingut omades on Meil õigus keelduda Tagastatava Deposiidi maksest, seda põhjusel, et Klient kasutab Cudomedia OÜ kulutatud planeerimise, kujunduse või teostamisega seotud ajakulu resurssi endale kasulikult läbi teise teenusepakkuja, kuigi Meie oleme selleks resurssi panustanud eesmärgi ja eeldusel lõpetada Projekt koostöös Meie Kliendiga. Juhul kui Klient omab enne Cudomedia OÜ suhtes lepingut alustades lepingut või võimaliku kavatsust tellida vastavat teenust samal eesmärgil mõne teise vastava teenusepakkujaga on Kliendil sellest kohustus Meid informeerida ja Meil puudub kohustus Kliendi Projekt realiseerida.
5.11. Kliendi jaoks puudub õigus iseseisvalt kasutada Cudomedia OÜ loodud kujunduse, arenduse, programmeerimise või muud materjali kolmanda osapoole juures edasi töötades, välja arvatud kui see on Cudomedia OÜ poolt kirjalikult kokku leppitud. Cudomedia OÜ võimaldab Kliendi jaoks Projektiga seotud failid, aga ainult juhul kui Projekt on eelnevalt valminud ja tasutud täies ulatuses.
5.12. Kõik Cudomedia OÜ loodud Projektid, Teenused ja Tooted kuuluvad ainult Kliendi suhtes ja selle originaalse mõttega teenuse kasutamise piiresse. Juhul kui Kliendi teenus on märgatavalt muutunud või Klient kasutab Cudomedia OÜ loodud teenust muul kui selleks algselt kokkulepitult tähenduses, vajaduse või piires on Meil õigus nõuda Kliendi Projekti kasutamine selle aglsel viisil, juhul kui see on algselt tellitud Kliendi poolt Cudomedia OÜ - kliendi keeldumisel omab Cudomedia OÜ õigust rakendada rahatrahvi vastavalt Kliendi Projekti kogusummale ning esitada nõuda, see on üks (1) kord kuu jooksul, kuni Klient on taastanud Projekti selle algsesse eesmärgiga piiridesse. Rahatrahvi tasumine Kliendi poolt Cudomedia OÜ suhtes ei anna Kliendi jaoks õigust jätkata Projekti kasutamist väljas pool algselt tellitud piiridest. Klient omab õigust muuta Cudomedia OÜ Projekti sisu vastavalt tellitud Projekti piirides AINULT juhul kui kõik järgmised näitajad on samad Projekti tellimise hetkest: sama kasusaaja, sama ettevõtte, sama domeen või Alamdomeen, sama bränd ja samades piirides kasutamise eesmärk. Cudomedia OÜ ei võimalda Kliendi suhtes õigust luua tuletusi Projektist või muuta Projekti teiste eesmärkide jaoks olenemata kas Klient on sellest saanud rahalist või muud tüüpi kasu või mitte.
5.13. Cudomedia OÜ ei loovuta Kliendi suhtes õigust ega omandit failide üle, mis pruugivad olla Kliendi Serveris, aga mitte Kliendi Projektiga seotud, vajaduse korral omab Cudomedia OÜ õigust sellised failid etteteatamata ära kustutada juhul kui see ei tekita Kliendi suhtes rahalist kahju.
5.14. Cudomedia OÜ informeerib Klienti läbi käesoleva Teenuse Tingimused punkti, et on Kliendi vastutus teha varukoopiad eelnevast kodulehest või teistest kodulehega seotud või mitte seotud failidest ja teistest andmetest, mis võivad paikneda Kliendi kolmanda osapoole veebilehe serveriteenuse pakkuja serveris. Cudomedia OÜ ei vastuta võimalike inimlike eksituste eest nagu Kliendi kolmanda osapoole serveris nagu andmebaaside vead, kadunud andmed vm, sest on Klienti ette nõustanud luua varukoopiad kui avaldada Meie suhtes sisse logimise andmed. Cudomedia OÜ teeb oma parima Kliendi kolmanda osapoole serveris hoolikaks sirvimiseks ja toiminguteks.
5.15. Kui teatud klausel - kellel on piisav jurisdiktsioon, aga leiab et need käesolevad Cudomedia OÜ Teenuse Tingimused on Kliendi suhtes (või Cudomedia OÜ suhtes) mittesobivad teatud kohtu poolt teatud punktide osas, siis kehtetus sellise klauseli poolt ei tule muutma ülejäänud Teenuse Tingimused punkte, vaid vastava jurisdiktsiooni otsus kehtib ainult selle konkreetse punkti kohta ja ülejäänud punktid jäävad jõusse täies ulatuses.

6. Legaalsus, autoriõigus, intellektuaalne vara
6.1. Cudomedia OÜ eeldab, et Klient on teinud põhjaliku uuringu eeltöö enne kui alustab Meie Teenuste või Meie Toodete tellimise või kasutamisega. See sisaldab Cudomedia OÜ veendumist, et Kliendi koduleht, idee, ettevõtte või muu selline opereerib legaalselt. Cudomedia OÜ jaoks on tähtis, et Kliendi Veebileht, E-pood või muu Teenus ei eksisteeri illegaalselt. Cudomedia OÜ palub veenduda, et kõik Kliendi pildimaterjal või muu Sisu, mille Meile edastate või iseseisvalt kasutate Veebilehe, E-pood või muu jaoks on legaalselt selleks lubatud Teile kasutada vastava Projekti kasutuse eesmärgi jaoks sh vastaval formaadis ning mahu piirangutega. Cudomedia OÜ ei saa olla legaalselt vastutav illegaalse Sisu kasutamise eest sh pildimaterjal, tekstid, lingid või muud tüüpi edastatud Sisumaterjal Kliendi poolt. Cudomedia OÜ jätab endale õiguse kustutada iga kodulehe Meie Serverist, kui Meil on põhjust arvata, et see opereerib illegaalselt Kliendi raha tagastamata. Kliendi opereerides Veebilehte kolmanda osapoole Serverites iseseisvalt on eelnev kohustus samuti Kliendi jaoks endale täielikult iseseisvalt. Cudomedia OÜ võimaldab Kliendi jaoks nõudmise korral valida legaalne pildimaterjal läbi pildipanga portaali, detailideks palume kontakteeruda Meie poole. Täpsemalt p 7.4.2.
6.2. Cudomedia OÜ vastutab ainult sellise Sisumaterjali eest, mis on Meie poolt loodud ja Kliendi Serverisse üles laaditud. Cudomedia OÜ ostab ja litsentseerib pildimaterjali läbi usaldusväärsete pildipankade, juhul kui teatud pildipank peaks olema süüdi pildimaterjali või graafikamaterjali valesti edasi toimetamisel langeb selline vastutus üksnes pildipanga kanda Cudomedia OÜ asemel.
6.3. Klient vastutab enda poolt loodud või edastatud Sisumaterjali eest kui ka iga enda poolse Serverisse üleslaadimise eest täielikus ulatuses iseseisvalt, juhul kui Klient tunneb ennast ebakindlalt Sisumaterjali legaalsuse osas, nõustab Cudomedia OÜ ennem konsulteerida üleslaetava materjali osas vastava legaalse professionaaliga. Soovi korral, teeb Cudomedia OÜ oma kogemuse põhjal parima Kliendi sisu legaalsuse nõustamise osas, kuid ei oma juriidiselt vastutust ega pädevust hinnata Kliendi Sisumaterjali legaalset pädevust.
6.4. Kui Veebileht, E-pood või mõne teise Projekti kasutatud pildimaterjal on litsentseeritud Cudomedia OÜ poolt Kliendi Projekti kasutamise jaoks, siis on tähtis mõista, et need pildid on piiratud erinevate kolmandate osapoolte litsentside tarnijate poolt ainult konkreetse Projekti kasutamise jaoks ning Klient ei oma piltide omandit ega õigust kasutada pilte mõnes teises meedias või muul eesmärgil välja arvatud juba kasutusel olev kasutamise eesmärk, kaasa arvatud mitte muudetud või tuletatud piltide versioonid. Cudomedia OÜ ei ole vastutav Kliendi piltide valekasutamise eest kas Kliendi poolt või kellegi teise kolmanda persooni kopeerimise, muutmise või levitamise eest kolmandate osapoolte või organisatsioonide jaoks. Pildi ühekordseks kasutamiseks loetakse selle ühekordne paigutus ühe Projekti kohta, mis asub ühes Domeenis ja ühe Projekti kohta. Sama pildimaterjali kasutamine mõnes teises Domeenis, sotsiaalmedias või muus keskkonnas on litsentsi tingimuste rikkumine täielikult Kliendi vastutusel ainult, sest Cudomedia OÜ on sellest nõustanud Klienti läbi käesoleva Teenuse Tingimused lepingu. Juhul kui Klient soovib Projektis kasutatud pildimaterjali kasutada mõnel muus eesmärgil nagu sotsiaalmeedia, tooted või muu, on Kliendi kohustus pöörduda ennem Cudomedia OÜ poole sooviga litsentseerida pildid vastavaks kasutuseks ning Meie esitame selle kohta vajadusel uue Hinnapakkumise.
6.5. Kui pole erinevalt kokkulepitud, piirneb iga Meie Teenus või Meie Toode Veeb & Bränd, Veebileht, E-pood, Turundus, kuni 20 pildi kasutamisega ühe Projekti kohta, vastavalt Cudomedia OÜ toodud piirangutele on Kliendi jaoks võimalik valida pilte iseseisvalt Cudomedia OÜ piirangute piires, mis on saadaval Meie kaudu konsulteerides. Iga Cudomedia OÜ Teenus või Toode nagu Logo, Visiitkaart ja Roll-up stand kuni 5 pildi kasutamisega ühe Kliendi Projekti kohta.
6.6. Cudomedia OÜ ei tee lubadusi, et Kliendi Projekti Sisu oleks legaalselt lubatud kuvada või allalaadida igas riigis, Cudomedia OÜ vastutus piirneb Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid ja Eesti Vabariik kooskõlastusega, sissepääs Projekti andmetele ei pruugi olla legaalne teatud persoonide jaoks või teatud riikides. Kui Kliendi Projekti suhtes on tehtud juurdepääsu päring väljaspoolt eelnevalt toodud riike, siis see on tehtud iseenda vastutusel ja külastaja on teadlik päringu jurisdiktsiooni vastavusest asjaomastele seadustele ja Cudomedia OÜ ei ole vastutav. Käesolevad Cudomedia OÜ ja Kliendi vahelised Teenuse Tingimused on reguleeritud vastava riigi seaduste poolt, jurisdiktsioonil kõikidesse nõuetesse tulenevalt selle Projekti Sisu suhtes käsitletakse üksnes vastava riigi kohtus.
6.7 Cudomedia OÜ ei ole hoitav vastutavana ühegi teo vastu, mis mõjub ebasoodsalt Kliendi ettevõtte opereerimise, müügitulemuste või tootlikkuse osas, mis võidakse väita olevat Cudomedia OÜ Teenuse või Toodete kahjustatud tulemustes või tulemuste puudumisest mõjutatud ka igasugune ajaline tähtaja ületamine välja arvatud juhul kui Klient on tellinud Prioriteet Teenuse. On väga tähtis mõista, et Klient on iseseisvalt valinud Cudomedia OÜ Teenused või Tooted ning mõistab, et iga kolmanda osapoole sisseostetud teenuse või toote ostmisega kaasneb ettenägematu arv riske, mille eest Cudomedia OÜ eesmärk on ära hoida kui 2 (kahe) tööpäeva kontakti hoidmise eesmärk ja Kliendi teavitamisega seoses Projekti käigust, kuid ei oma vastutust kui ei ole selleks suuteline ja üritab leida Kliendi jaoks uue kontakti aja esimesel võimalusel. Cudomedia OÜ rahaline, emotsionaalne, hingline või mõnes muus vormis vastutus piirneb maksimaalselt Kliendi ettemakse tagastamisega st Tagastatav Deposiit summaga.

7. Sisumaterjal ja keele variandid
7.1. Igasugune Kliendi Sisumaterjal kaasa arvestatud erinevate Veebilehe, aga ka teiste Teenuste või Toodete sisu tekstid ja sellega seotud või mitte seotud materjalid on täielikus mahus Kliendi kohustus tarnida Cudomedia OÜ jaoks lisamisele nö kopeerida ja liida seisundis. St Cudomedia OÜ ei oma kohustust üle lugeda ega korrigeerida Kliendi saadetud Sisumaterjali, küll aga võimaldab seda Kliendi jaoks teha hiljem iseseisvalt hallata kasutades Sisuhaldussüsteemi.
7.2. Igasugune Kliendi Sisumaterjal lisatakse Cudomedia OÜ poolt ühekordselt sellisena nagu Kliendi poolt tarnitud kopeeri ja liida meetodil. Juhul kui Klient nõuab, et Cudomedia OÜ lisab juba saadetud lehekülje või teatud selle osa Sisumaterjali teisekordselt või rohkem kordselt või osa uuesti tegemiseks omab Cudomedia OÜ õigust rakendada Haldamise Teenuse tasu Kliendi suhtes Klienti sellest ennem teavitades - tasu ei rakendu kunagi automaatselt ja Cudomedia OÜ võimaldab Kliendi jaoks muuta Sisumaterjali iseseisvalt teisekordselt või rohkem kordselt Sisuhaldusesüsteemi kasutades Meie Haldamise Teenuse asemel ja ilma lisatasuta.
7.3. Kui pole erinevalt kokku lepitud sisaldab iga Projekt selle valmimist ainult ühes keeles, Kliendi nõudes luua Projekt rohkem kui ühes keeles omab Cudomedia OÜ õigust kehtestada lisatöö mahu kokkuleppel Kliendiga teavitades Klienti sellest enne lisatasu arvestamist. Cudomedia OÜ on teavitanud Klienti läbi Meie kodulehe www.pxl.ee ja käesolevate Teenuse Tingimused, et oletusena sisaldab Projekti hind selle valmimist ühes keeles. Lisakeele tasu on oletusena 200€ iga lisakeele kohta ja kuni 10 lehekülge, palume enne lisakeele lisamise soovi Meiega kokkuleppida täpne hind.
7.4. Cudomedia OÜ Teenuse WordPress CMS ja ainult selle Teenuse puhul on Kliendi jaoks võimalik iseseisvalt luua erinevaid eelnevalt kokkulepituid keele versiooni iseseisvalt dublikeerides olemasolev loodud ühe keelne Projekt. Cudomedia OÜ võimaldab Kliendi jaoks automaatse tõlke variandi Google API plugin kvaliteediga või WordPress CMS tõlke plugin võimaluse Kliendi jaoks iseseisvalt luua erineva keelega lehekülgi kasutades aluseks ühe keelset loodud Projekti. Cudomedia OÜ ei garanteeri, et Kliendi jaoks on absoluutselt iga teksti kujul sõna või pildi kujul graafika on võimalik ümber tõlkida kasutades iseseisvat tõlkimise võimalust.
7.4.1. Cudomedia OÜ on kohustatud lisama Kliendi Sisu kuni 10 (kümne) leheküljele mahus ühes keelevariandis. Sellest suurema mahuline Sisu lisamine on võimalik Kliendi jaoks teha iseseisvalt valitud Sisuhaldussüsteemi kasutades või kokkuleppel Meie Haldamise Teenust lisatasu eest kasutades. Ühe (1) lehekülje definitsiooniks loetakse kuni 400 tähemärki või üks (1) eraldi kodulehekülg olenevalt kumma maht täitub enne. On tähtis mõista, et lehekülg koosneb ühest (1) juurdepääsu võimaldavast lingist st olenemata pealingist võimalike edasiminevate alamlinkide arvust, sisu osa ankur-linkidest vms või sisukaardi paigutuse tasemest. Esimese taseme (pealingid) kui iga järgneva taseme lingid sisukaardis (alamlingid) loetakse alati kõik eraldi lehekülgedeks, sest navigatsiooni paigutus või selle puudumine on seosetu Sisu mahuga.
7.4.2. Cudomedia OÜ võimaldab Kliendi jaoks nõudmise korral valida legaalne pildimaterjal läbi pildipanga portaali, detailideks palume kontakteeruda Meie poole. Kokku saab Projektis kasutada kuni kakskümmend (20) tavapilti Meie pildipangast ilma lisakuludeta. Suurema koguse pildimaterjali kui kakskümmend (20) puhul lepitakse eraldi kokkuleppe ülejäänud piltide osas.

8. Cudomedia OÜ Teenuste ja Toodete kirjeldus ning hinnakiri
8.1. Kliendi nõudes edastab Cudomedia OÜ detailse pakkumise info iga Projekti jaoks eraldi Hinnapakkumise failis, Meie Teenused ja Meie Tooted võivad koosneda järgmistest aga ka teistest osadest: Veeb & Bränd, Veebileht, Logo, Visiitkaart, Roll-up stand, E-pood, Turundus, Server jt võimalikud Teenused või Tooted. Alumiste punktide 8.3. kuni punktide 8.14. ja nende alampunktide Cudomedia OÜ hinnad on kehtivad ainult ja juhul kui Klient ei ole esitanud soovi eraldi Hinnapakkumise saamiseks.
8.2. Cudomedia OÜ jätab endale õiguse aga mitte kohustuse muuta iga Teenuse ja Toote oletusena pakutavaid detaile seoses tööeripära ja pideva arendustegevusega, seoses võimalike muudatustega on Kliendi kohustus ennast kaasajastada läbi Meie kodulehe www.pxl.ee enne tellimuse esitamist, see kehtib Meie Teenuste ja Toodete nagu Veebileht WordPress CMS, Veebileht WebBrandUK CMS), Logo, Visiitkaart, Roll-up stand, E-pood, Turundus, Server, Domeen jt võimalikud Teenused ja Tooted kohta tähtajatult.
8.3. Cudomedia OÜ jaoks Kliendi suhtes personaalse Hinnapakkumise tegemiseks on Kliendi kohustus pöörduda Meie poole enne Projekti alustamist.
8.4. Veebileht WordPress CMS Teenuse hind on 595€ kui pole pakkumises erinevalt kokkulepitud.
8.4.1. Teenuse WordPress CMS ajakohane informatsioon on Kliendil jaoks saadaval Cudomedia OÜ poole pöördudes.
8.4.2. Teenuse WordPress CMS töökäik ja maksed on jaotatud vastavate Etappide kaupa. Täpsemalt p 11.4.
8.4.3. Tellides Teenus Veebileht WordPress CMS on sama Projekti jaoks Teenused Logo ja Visiitkaart kokku hinnaga 895€.
8.4.4. Tellides Teenus Veebileht WordPress CMS on üks (1) aasta Serverirenti ja Domeen ilma lisatasuta ja ilma siduva kohustuseta jätkata peale esimest tasuta aastad.
8.4.5. Cudomedia OÜ on kohustatud looma WordPress CMS kodulehte kasutades ainult "Google Fonts" fonte. Juhul kui Klient soovib kasutada teatud ekslusiivset fonti on Cudomedia OÜ õigus pakkuda sarnane alternatiiv variant või kokkuleppel Kliendiga tasustada eraldi fondi lisatasu.
8.5. Logo Teenuse hind on 295€ kui pole pakkumises erinevalt kokkulepitud.
8.5.1. Teenuse Logo ajakohane informatsioon on Kliendil jaoks saadaval Cudomedia OÜ poole pöördudes.
8.5.2. Teenuse Logo töökäik ja maksed on jaotatud vastavate Etappide kaupa. Täpsemalt p 11.5.
8.6. Visiitkaart Teenuse hind on 155€ kui pole pakkumises erinevalt kokkulepitud.
8.6.1. Teenuse ajakohane informatsioon on Kliendil jaoks saadaval Cudomedia OÜ poole pöördudes.
8.6.2. Teenuse Visiitkaart töökäik ja maksed on jaotatud vastavate Etappide kaupa. Täpsemalt p 11.6.
8.7 Roll-up stand Teenuse hind on 295€ kui pole pakkumises erinevalt kokkulepitud.
8.7.1. Teenuse Roll-up stand ajakohane informatsioon on Kliendil jaoks saadaval Cudomedia OÜ poole pöördudes.
8.7.2. Teenuse Roll-up stand töökäik ja maksed on jaotatud vastavate Etappide kaupa. Täpsemalt p 11.7.
8.8. E-pood Teenuse hind on 355€ kui pole pakkumises erinevalt kokkulepitud. E-pood Teenuse kasutamine eeldab WordPress CMS Teenuse valmisolekut.
8.8.1. Teenuse E-pood ajakohane informatsioon on Kliendil jaoks saadaval Cudomedia OÜ poole pöördudes.
8.8.2. Teenuse E-pood töökäik ja maksed on jaotatud vastavate Etappide kaupa. Täpsemalt p 11.8.
8.9. Server Teenuse hind 1 (ühe) aastase ettemaksega on 195€/a - ilma kohustust jätkata. Esimene aasta on 0€/a. Täpsemalt p 9.
8.9.1. Kliendil on õigus tellida Serveriteenust iseseisvalt kolmanda osapoole kaudu, sellisel juhul Cudomedia OÜ poolset Serveriteenuse tasu ei lisandu üheski summas. Cudomedia OÜ teavitab, et on Kliendi kohustus veenduda kolmanda osapoole serveri vastavuses Meie nõudmistele. Täpsemalt p 9.20.
8.10. Domeen Teenuse hind on 1 (ühe) aastase ettemaksega on 10€/a - ilma kohustust jätkata. Esimese aasta registreerimine on 0€/a. Täpsemalt p 10.
8.11. Haldamine Teenuse hind on 55€/h - tasu arvestatakse minimaalselt 1 (ühe) tunni kaupa Täpsemalt p 15.
8.12. Tõlked Teenuse hind on 0,07€/sõna - tasu arvestatakse minimaalselt 1 (ühe) lehekülje kaupa.
8.12.1. Ajakohane informatsioon on Kliendil jaoks saadaval Cudomedia OÜ poole pöördudes. 8.12.2. Automaatne masina tõlge on ilma lisatasuta.
8.13. Sisuloome ehk Copywriting Teenuse hind on 55€/h - tasu arvestatakse minimaalselt 1 (ühe) tunni kaupa.
8.13.1. Ajakohane informatsioon on Kliendil jaoks saadaval Cudomedia OÜ poole pöördudes.
8.13.2. Veebilehel kasutatavad tekstid on kliendi kohustus tarnida. Sisuloome teenus on eesti või inglise keeles.
8.14. SEM ehk Search Engine Marketing Teenuse hind on 155€/k - tasu arvestatakse minimaalselt 1 (ühe) kalendrikuu kaupa.
8.14.1. Ajakohane informatsioon on Kliendil jaoks saadaval Cudomedia OÜ poole pöördudes.

9. Cudomedia OÜ edasimüüdava Serveriteenuse info
9.1. Cudomedia OÜ Serveriteenuse hind välja toodud punktis 8.9.
9.2. Veebilehe Teenuse Serveriteenuse maht sisaldab Veebileht Teenusega otseselt seotud failid ning elektronkirjade kasutamine kokku Serveri mahuga kokku kuni 1000Mb (1Gig), Cudomedia OÜ omab õigust vajaduse korral suurendada teatud Kliendi Serveriteenuse mahtu iseseisvalt otsustades, kui Meie leiame, et Kliendi failid on otseselt seotud tema Projektiga nagu algselt planeeritud, aga Meie ei ole seda kohustatud tegema ilma Serveriteenuse mahu lisatasu. Kliendi jaoks on õigus tellida Serveriteenuse lisamahtu hinnaga 30€/a aastase ettemaksega per iga lisamaht suurusega 1000Mb (1Gig). Oletusena on Cudomedia OÜ Server piiratud 1 (ühe) üleslaetava faili suurusega 100Mb, Serveri Sisumaterjali suhtes kehtib p 7.
9.3. Cudomedia OÜ loob Projekte kasutades enda valitud Serveriteenust või Kliendi valitud kolmanda osapoole Serveriteenust kui see vastab Cudomedia OÜ poolt esitatud Serveri nõudmistele, täpsustamiseks palume kontakteeruda Meie poole enne ühtegi kolmanda osapoole Serveriteenust tellimata iseseisvalt.
9.4. Meie Serverit kasutades teeb Cudomedia OÜ oma parima, et leida oma kogemuse põhjal parim usaldusväärne ja professionaalne teenus Kliendi Projekti eritingimuste jaoks, kuid Meie ei võta materiaalset, ajalist, hingelist või muud vastutust kolmandate osapoolte Teenuse kvaliteedi üle, kuna on sellest Klienti ette teavitanud ning Klient tellib Serveriteenuse Meie kaudu iseseisvalt otsustades oma põhjaliku analüüsi põhjal. Cudomedia OÜ ei ole vastutav ootamatute olukordade, tehniliste vigade või kellegi kolmanda osapoole inimlike eksituste puhul, ja ei kompenseeri Kliendi suhtes rahalist hüvitust seoses ärajäänud, kahjustatud või muud moodi tekkinud kahjuga Kliendi suhtes. Seoses edasimüüdava teenusega ja kolmandate osapooltest olenevatest riskidest on Cudomedia OÜ maksimaalne vastutus seoses Serveriga iga Projekti kohta kuni 1 (ühe) aastane Serveriteenuse ettemakse summa ühekordselt 100€ ja selline vastutus kehtib ainult juhul kui viga on täies mahus Meie enda poolt Kliendi suhtes.
9.5. Cudomedia OÜ eesmärk on mahutada iga Projektiga otseselt seotud failid välja arvatud suured video, dokumentide vms eraldi allalaetavad failid. Jäta me endale õiguse piirata Projekti Serveri suurust kui see on ajutiselt või tähtajaliselt vajalik Meie üldise teenuse võimaldamiseks.
9.6. Cudomedia OÜ Serveriteenuse tasu on iseuuenev Kliendi suhtes 1 (ühe) aasta kaupa ettemaksega, kuupäev iseuuenduseks on vastavalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva alates ette kuupäevast, millal Kliendi Projekt avalikustati peale Kliendi Kinnitust Etappis 06. Kodulehe Lansseerimine, või ajast sellest millal Klient vormistas Serveriteenuse mõnel muul ajahetkel. Cudomedia OÜ kontakteerub Kliendiga 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne iseuuenemise kuupäeva ettemakse arve saatmiseks, Klient omab õigust tühistada Cudomedia OÜ suhtes 1 (ühe) aastase lepingu iseuueneva arve jätkumine kuni 14 (neljateist) päeva jooksul arve esitamisest või varesemal kuupäeval, aga mitte enam hilisemal kuupäeval.
9.7. Kliendi iga Projekti Serveriteenuse iseuuenemise tasu peab olema laekunud 14 (neliteist) kalendrikuupäeva enne Serveriteenuse lõpemise kuupäeva, Cudomedia OÜ jätab endale õiguse deaktiveerida iga Projekt, kus Serveriteenus on lõppenud või maksmata ja Klient ei ole tasunud iseuuenemise tasu arve tasumise tähtajaks. Jätame endale õiguse tasustada 50€ administreerimistasu, et reaktiveerida Kliendi Projekt või aegunud Serveriteenuse tellimus, Cudomedia OÜ ei ole kohustatud taastama aegunud Projekti faile, Serveri Sisu ega Projektiga seotud Domeeni, aga omab õigust seda teha tähtajatult.
9.8. Juhtudel, kus Klient ei kasuta Cudomedia OÜ Serveriteenust, kuulub igasugune Serveriga seotud toimingud kolmanda osapoole teenusepakkuja kaudu Kliendi kohustusel absoluutselt iseseisvalt või Meie suhtes mitte seotult.
9.9. Juhtudel, kus Klient ei nõua pikendada Serveriteenust, võidakse Projekt ning sellega seotud andmed muuta mittekättesaadavaks Kliendi suhtes ja/või teiste kasutajate suhtes, Cudomedia OÜ omab õigust aga mitte kohustust taastada ühtegi aegunud Projekti.
9.10. Cudomedia OÜ jätab endale õiguse kustutada Kliendi Projekti Domeeniga seotud Serveri andmed Meie Serverist ja/või teistest asukohtadest peale 3 (kolme) kalendrikuu möödumist, seda arvestades ajast millal Klient ei jätkanud Meie Serveriteenuse kasutamist.
9.11. Vältimaks igasugust võimaliku kaotatud, häkkitud, muundatud, kahjustatud vm Projekti seisu on Cudomedia OÜ teinud Kliendi jaoks ette kõikvõimalikud mõistlikud turvalisuse ja taastamise variandid, kuid ei oma vastutust nende mitte töötamise puhul muus ulatuses kui Projekti taastamine algseisu st Projekti seisu peale vastavate Etappide Kinnitust.
9.12. Cudomedia OÜ teeb varukoopiad automaatselt Kliendi jaoks Serveriteenuse puhul, kuid ei garanteeri ühegi Projekti taastamist varukoopiate vastavasse seisu.
9.13. Igasugune Kliendi võimalik Serveriteenuse kahju seoses millise iganes Projekti puhul ei kuulu Cudomedia OÜ hüvitamisele, ka saamata jäänud tulu, kaotatud andmed jt.
9.14. Cudomedia OÜ Serveri kasutamine ei ole kohustuslik Teenuse Veebileht WordPress CMS puhul, nõudmise korral nende Teenuste ja Toodete juhul võib Klient valida iseseisvalt kolmanda osapoole Serveriteenuse, sel juhul on üksinda Kliendi vastutusel veenduda kolmanda osapoole Serveriteenuse nõudmiste kokkusobivus Meie Teenuste ja Toodete nõudmistega. Juhul kui Kliendi valitud kolmanda osapoole server ei vasta nõudmistele aitab Cudomedia OÜ Klienti nõustades leida nõudmistele sobiva Serveriteenuse pakkuja. Cudomedia OÜ suhtes puudub kohustus muuta mitte ükski Projekt Kliendi Serveriteenuse nõudmistele vastavaks, juhul kui Kliendi valitud Serveriteenus ei vasta Meie lepingus toodud nõudmistele kohe algusest alates ja ka siis kui Kliendi valitud kolmanda osapoole server muudab hiljem enda tehnilisi näitajaid või Cudomedia OÜ muudab enda nõudmisi seoses Meie pideva Teenuste ja Toodete täiustamise ja arendamisega enne Projekti täieliku valmimist, Meie kohustame teavitama Klienti ajakohastest Serveri nnõudmistest ette 60 (kuuskümmend) kalendrikuupäeva.
9.15. Cudomedia OÜ ei jooksuta Serveriteenust iseseisvalt ega müü otseselt Serveri renditeenust kui sellist Kliendi jaoks, selle asemel Cudomedia OÜ võimaldab ainult Serveri Teenuse nõustamise ja korraldame Serveriteenuse lahendamist Kliendi Projekti jaoks vastavalt. Igasugune Serveriteenus võimaldatakse läbi kolmanda osapoole Kliendi jaoks kas Klient ise tellides või läbi Cudomedia OÜ tellides ja seega Cudomedia OÜ ei oma vastutust kolmandate osapoolte ees. Tellides Serveriteenuse läbi Cudomedia OÜ vabastab Klient Meie igasugusest Serveriga seotud vastutusest isegi kui tegemist oleks olnud Cudomedia OÜ inimliku eksituse või veaga, va juhtudel kus on leitud, et Cudomedia OÜ on teinud väga ebapädeva vea, sellisel juhul arvestatakse maksimaalne kahju ühekordselt vastavalt kui punkt 9.4.
9.16. Cudomedia OÜ Serverit kasutades on Kliendi jaoks elektronkirja kontosid võimalik kasutada igas seadmes, kus on võimalik kasutada tavapäraste elektronkirjade lugemist, see hõlmab, aga ei piira seadmed sh Samsung Galaxy, Apple iPhone jt. Cudomedia OÜ võimaldab Kliendi jaoks generaalsed ja üldised instruktsioonid elektronkirja kontode seadistamiseks võttes Meie kaudu ühendust, kuid mitte tootetuge konkreetse seadme seadistamiseks, seda seoses seadmete ettenägematu laia valiku ja pideva uuenemisega.
9.17. Cudomedia OÜ nõustab iga Kliendi või tema partnerite jaoks olulise elektronkirja salvestamiseks eraldi turvalisse sihtkohta füüsiliselt nagu välised kõvakettad. Cudomedia OÜ ei garanteeri elektronkirjade privaatsust, andmete turvalisust või nende säilimist, kuigi teeme omalt parima kvaliteetse kolmanda osapoole Serveri teenuse pakkuja leidmiseks Kliendi Projekti vastavalt.
9.18. Cudomedia OÜ Serveriteenus on Kliendi jaoks ettenähtud soovitatavalt elektronkirjade vastuvõtmise ja saatmise läbi POP3 konto. Juhul kui Klient otsustab iseseisvalt kasutada Cudomedia OÜ olemasolevat, aga mitte soovitatud IMAP või Webmail võimaluse kasutamist, on Klient teinud seda täielikult enda vastutusel ja on teinud selleks kaalutletud uuringu enne valikut. Klient mõistab, et kasutab Cudomedia IOÜ toodud elektronkirjade Serveri mahu maksimaalses piires koos Teenustega nagu Veebileht, E-pood või mõni muu. Cudomedia OÜ võimaldab Kliendil vabastada Serveri mahtu elektronkirjade allalaadimise ulatuses kasutades POP3 konto varianti ja vastavas ulatuses elektronkirjade kustutamine Serveriteenusest. Täpsemalt p 9.2.
9.19. Cudomedia OÜ on informeerinud Klienti ette läbi käesoleva Teenuse Tingimused lepingu sh elektronkirjade andmed kaotuse ja privaatsusega seoses. Cudomedia OÜ on teavitanud ette Klienti kasutada POP3 võimalust, kuid ei keela IMAP ja Webmail kasutamise võimalust, sellisel juhul on see Kliendi enda valik olles teadlik teavitatud riskidest nagu turvakaalutlused ja võimalik andmed kaotus, ja Cudomedia OÜ ei saa olla vastutav ühegi elektronkirjade kahju korral.
9.20. Veebileht WordPress CMS töötamise jaoks kehtivad Serveri nõudmised on toodud järgnevalt:
9.20.1. WordPress CMS optimeeritud virtuaalserver;
9.20.2. PHP versioon 5.2.4 või uuem;
9.20.3. MySQL versioon 5.0.15 või uuem.
10. Cudomedia OÜ edasimüüdava Domeeni teenuse info
10.1. Cudomedia OÜ Domeeni hind välja toodud punktis 8.10.
10.2. On tähtis mõista, et Kliendi Domeeni nimi vajab iga-aastast uuesti registreerimist, millega kaasneb Cudomedia OÜ jaoks kulu. Juhul kui Klient nõuab, et Cudomedia OÜ jätkab Kliendi Domeeni nime uuesti registreerimist iga 1 (ühe) aasta möödudes, sellisel juhul lisandub iga-aastane Domeeni registri uuendamise tasu ettemaksega 10€ aastas. Esimese aasta domeeni registreermine on 0€/a ilma jätkamise kohustust.
10.3. Juhul kui pole erineva Domeeni nime lõpuga kokkulepitud, siis Cudomedia OÜ võimaldab Kliendi jaoks Domeeni nime valikust järgmiste domeenide seast .com, .net, .org, .info, .xyz, .eu, .fi ja .ee.
10.4. Cudomedia OÜ on kohustatud registreerima Domeeni nime Etapp 03. Kujunduse Loomine ja 06. Kodulehe Lansseerimine vahemiku aja jooksul, Klient saab Domeeni legaalseks omanikuks peale Projekti eest täies ulatuses tasumist. Kuigi Domeeni nimi on registreeritud Cudomedia OÜ poolt, saab Klient Domeeni legaalseks omanikuks läbi selle Teenuse Tingimused lepingu kasutamise aja perioodiks ning omab õigust peale lepingu lõpu Domeeni iseseisvaks omandi nõudmiseks, juhul kui Klient on esitanud vastava kirjaliku avalduse Meie poole. Cudomedia OÜ kinnitab, et ei piira põhjuseta Kliendi Domeeni kasutamise võimalusi ja nõudmise korral abistab Domeeni ümber kolimise protsessiga. Juhul kui Klient nõuab, siis Cudomedia OÜ kolib Domeeni ümber Kliendi nõutud Domeeni haldaja juurde, Meie teeme selle mõistliku ajavahemiku jooksul. Esimesel korral on Kliendi jaoks Domeeni andmete muutmise tasu 0€, iga järgneva korraga jätab Cudomedia OÜ endale õiguse tasustada 25€ administreerimistasu Kliendi suhtes. Kliendil on soovi korral õigus kolida Meie registreeritud Domeen enda valitud registripidaja haldusesse ning hallata Domeeni andmeid iseseisvalt ilma lisatasuta.
10.5. Iga Kliendi aktiivse Projekti Domeeni nime pikendamine on Cudomedia OÜ vastutusel, juhul kui Kliendi Domeen on Meie haldamise kontrollis. Kliendi vastutus on iseseisvalt veenduda enda Domeeni haldaja andmetes, juhul kui Klient soovib teada kas Cudomedia OÜ haldab Kliendi Domeeni palume kontakteeruda Meie poole. Cudomedia OÜ maksimaalne rahaline vastutus Kliendi Domeeni mitte mitteõigeaegse registreerimise puhul on ühekordselt 10€. Cudomedia OÜ ei ole vastutav kaotatud Kliendi Domeeni osas suurema summaga ega oma kohustust saavutada tagasi Kliendi Domeeni kontrolli tagasi või vastutav Kliendi saamata jäänud tulu osas või tekkinud kahjus. Juhul kui Cudomedia OÜ ei ole suuteline Kliendi aegunud Domeeni uuesti registreerima, sellisel juhul võimaldab Cudomedia OÜ Kliendi jaoks uue Domeeni tasuta 3 (kolmeks) aastaks maksimaalse kahjutasuna koos Serveriteenusega tasuta 3 (kolmeks) aastaks. Vältimaks Kliendi aeguvaid Domeene saadab Cudomedia OÜ tasulised Domeeni pikendamise arved vähemalt 60 (kuuskümmend) päeva ette varem kui on Domeeni uuesti registreerimise viimane kuupäev. Kliendi Domeeni ettemakse peab olema laekunud vähemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arve esitamisest Cudomedia OÜ poolt Kliendi suhtes. Cudomedia OÜ jätab endale õiguse registreerida Kliendi Domeen 60 (kuuekümne) päeva jooksul arve esitamise kuupäevast. Juhul kui Klient ei ole tasunud Domeeni pikendamise arvet õigeks tähtajaks, ei ole Cudomedia OÜ kohustatud Kliendi Domeeni uuesti registreerima.
10.6. Cudomedia OÜ registreeritud Kliendi Domeeni nime ei ole võimalik muuta peale selle juba registreerimist, va juhul kui Kliendi tasutud lisatasu eest registreerida iga uus Domeen 20€/a ülejäänud osas samadel tingimustel kui eelnev Domeen.
10.7. Juhul kui Klient ei ole tasunud Domeeni nime, Serveriteenuse või teiste Kliendi tellitud Cudomedia OÜ Teenuste või Toodete eest õigeks ajaks kandub Domeeni omand automaatselt tagasi üle Cudomedia OÜ omandiks, seda vähemalt aja hetkeni millal Klient on tasunud kõik võlgnevused Meie suhtes või saavutanud mõne teise eri-kokkuleppe. Cudomedia OÜ omab kohustust loovutada Domeen tagasi Kliendi jaoks ainult peale esimest makse hilinemise likvideerimist. Alates teisest makse hilinemisest Cudomedia OÜ omab õigust, aga mitte kohustust loovutada Domeen tagasi Kliendi suhtes peale hilinenud makseid.

11. Cudomedia OÜ Teenuste ja Toodete Etappid
11.1. Cudomedia OÜ jaotab Projekti tööprotsessi tavaliselt 3 (kolmeks) Etappiks vastavast järjekorras 50%, 25% ja 25% tasustamisega, aga kokkuleppel ka erineva arvuga Etappideks nagu 1 (üks), 2 (kaks), 4 (neli) või teine arv Etappe juhul kui erinevalt kokkuleppitud. Projekti iga Etappi kohta võetakse tagastatav ettemakse kuni vastav Etapp on Kliendi Kinnitatud, peale seda muutub igav vastava Etappi ettemakse tagastamatuks olenemata ülejäänud Projekti edasikäigust.
11.2. Juhul kui Projekt jääb põhjusest olenemata pooleli ilma viimase Etappi Kliendi Kinnituseni, lahendatakse olukord Cudomedia OÜ loovutades Projekt Kliendi jaoks vastava viimase Kliendi Kinnitatud Etappi seisuga, Meie ei ole kohustatud loovutama ühegi Etappi loodud tööd mille eest Klient pole Etappi Kinnitust andnud. Projekti pooleli jätmine ei anna Kliendi jaoks õigust piiranguteta iseseisvalt pooleli oleva Projekti failidega toimetada, ka siis mitte kui Projekt on Cudomedia OÜ põhjusel pooleli jäänud. Iga Projekti puhul kehtivad Kliendi suhtes edasi kõik Cudomedia OÜ autoriõiguste tingimused ka Omandi kasutamine, üleandmine ja omandi tuletiste reeglid olenemata Etappi seisukorrast. Täpsemalt p 20.
11.3. Cudomedia OÜ Teenuste ja Toodete Etappid Projektide valmimiseks on kaalukalt läbimõeldud ja praktikas läbi realiseeritud ja leitud need hästi teostavaks nii Kliendi jaoks kui ka õiglaseks Meie ajakulu suhtes. Eelneva Cudomedia OÜ lause väidet, tõestab Kliendi tehnilise võimaluse olemasolu läbi visuaalse ja lihtsasti kasutatava Sisuhaldussüsteemi rakendamine Kliendi Veebileht ja E-pood Projektide puhul, ja seega Projekt ei jää teostamatuks Meie tegevuse või selle tegevusetuse puudumise põhjusel.
11.4. Teenuse Veebileht WordPress CMS Etappide summad arvestatakse arve kogusummast:
11.4.1. Veebilehe Etapp 01. Konsultatsioon;
11.4.2. Veebilehe Etapp 02. Hinnapakkumine;
11.4.3. Veebilehe Etapp 03. Kujunduse Loomine: makse 50% kogusummast, 50% kogusummast tagastatav kuni Kliendi Kinnitus;
11.4.3.1. Kliendi Kinnitus Veebilehe Etapp (03. Kujunduse Loomine): 0% kogusummast tagastatav peale Kliendi Kinnitust Veebilehe Avalehe ja Sisulehe Kujunduses osas.
11.4.4. Veebilehe Etapp 04. Kodulehe Teostamine makse 25% kogusummast, 25% kogusummast tagastatav kuni Kliendi Kinnitus;
11.4.4.1. Kliendi Kinnitus Veebilehe Etapp (04. Kodulehe Teostamine): 0% kogusummast tagastatav peale Kliendi Kinnitust Veebilehe Sisu lisamise ja valmiduse osas.
11.4.5. Veebilehe Etapp 05. Sisu Lisamine;
11.4.6. Veebilehe Etapp 06. Kodulehe Lansseerimine makse 25% kogusummast, 25% kogusummast tagastatav kuni Kliendi Kinnitus;
11.4.6.1. Kliendi Kinnitus Veebilehe Etapp (05. Sisu Lisamine): 0% kogusummast tagastatav peale Kliendi Kinnitust Projekt üles laadida Kliendi Domeeni.
11.5. Teenuse Logo Etappide summad arvestatakse arve kogusummast, protsentuaalselt ja sarnaste Etappidega punkt 11.4 Teenusele Veebileht.
11.6. Teenuse Visiitkaart Etappide summad arvestatakse arve kogusummast, protsentuaalselt ja sarnaste Etappidega punkt 11.4 Teenusele Logo, Teenuse Visiitkaardi erinevus on trükkiteenus 100tk.
11.7. Teenuse Roll-up Stand Etappide summad arvestatakse arve kogusummast, protsentuaalselt ja sarnaste Etappidega punkt 11.4 Teenusele Logo, Teenuse Roll-up Stand erinevus on trükkiteenus 1tk.
11.8. Teenuse E-pood Etappide summad arvestatakse arve kogusummast 100% ulatuses ettemaksena.

12. Cudomedia OÜ Teenuste ja Toodete eest maksmine
12.1. Cudomedia OÜ oletus maksemeetod Kliendi suhtes on ülekanne Eesti panga kontole SEB, Swedbank või sularaha makse. Eraldi kirjalikul kokkuleppel Meie aksepteerime ka maksemeetodeid nagu PayPal, Skrill jt.
12.2. Eraldi kokkuleppe puhul saab Klient teha Cudomedia OÜ makseid kasutades alternatiivsed maksemeetodid läbi Maksekeskuse AS platvormi, mis võimaldab makseteks pangalingid ja kaardimakse variante, ajakohased detailid saadaval Meiega kontakteerudes.
12.3. Cudomedia OÜ aksepteerib ka Kliendi tšekimakseid kui alternatiivsed maksemeetodid. Juhul kui Klient maksab kasutades tšekimakset, palume mõista, et Meil on vajalik oodata tšekimakse protseerimist pangandussüsteemi poolt enne kui saame alustada või jätkata Teie Projektiga.
12.4. Enne kui Cudomedia OÜ alustab Projektiga, tasustame Meie ettemakse Tagastatav Deposiit makse kui 50% Projekti kogusummast.
12.4.1. Tagastatav Deposiit on summa, mille Klient tasub Cudomedia OÜ suhtes vastava Etappi töö alustamiseks. Iga Etappi ettemakse summa on tagastatav kogu Etappi summa ulatuses, aga mitte Etappide summade ulatuses kokku. Iga Etappi Tagastatav Deposiit loetakse tagastamatuks, peale vastava Etappi Kliendi Kinnitamist. Cudomedia OÜ on kohustatud tagastama iga Kliendi nõutud ettemakse 7 (seistme) tööpäeva jooksul välja arvatud juhtudel, millal Etapp on juba Kliendi Kinnitamist.
12.4.2. Tagastamatu Deposiit on summa, mille Klient on eelnevalt tasunud Cudomedia OÜ suhtes vastava Etappi töö alustamiseks ja vastava Etappi töö eelneva Etappi käigus juba Kliendi Kinnitamist lõplikult kinnitades vastava Etappi maksega. Iga Kliendi Kinnitamist Etappi summa on tagastamatu olenemata erinevate Etappide protsessi arengust.
12.5. Iga alustatud Projektiga tasustab Cudomedia OÜ Klienti ettemaksega Tagastatav Deposiit makse kui 50% Projekti kogusummast kui pole erinevalt kirjalikult kokkulepitud. See kehtib kõikidele Meie teenustele, kaasa arvatud "Veeb & Bränd", "Veebileht", "Logo", "Visiitkaart", "Roll-up stand", "E-pood", "Turundus" jt võimalikud Teenused. Teenuse Veeb & Bränd puhul kehtib ka eraldi Etappi maksed viimase 50% maksmiseks kahes osas:
12.5.1. 03. Kujunduse Loomine Etapp kuulub tasustamisele kui 50%.
12.5.2. "03. Kujunduse Loomine" on defineeritud täpsemalt 11.4.3.
12.5.2. 04. Kodulehe Teostamine kuulub tasustamisele kui 25%.
12.5.3. "04. Kodulehe Teostamine" on defineeritud täpsemalt 11.4.4.
12.5.3. 06. Kodulehe Lansseerimine Etapp kuulub tasustamisele kui 25%.
12.5.4. "06. Kodulehe Lansseerimine" on defineeritud täpsemalt p 11.4.6.
12.6. Cudomedia OÜ tasustab Kliendi Projekti teenuse töökäigu erinevate Etappide kaupa vastavalt töö valmimisele ja Kliendi heakskiidule, et vältida hilisemaid arusaamatusi seoses erinevate Etappide selgemalt lahti mõistmiseks Kliendi suhtes ja Cudomedia OÜ tööprotsesside sujuvaks töötamiseks.

13. Visuaalne Sisuhaldussüsteem WordPress CMS
13.1. Cudomedia OÜ võimaldatud Teenus Sisuhaldussüsteem WordPress CMS on platvorm, mis võimaldab Kliendi jaoks iseseisvalt muuta ja lisada kodulehe Sisu kokkulepitud piires.
13.2. Sisuhaldussüsteem WordPress CMS kasutatakse kui Sisuhaldussüsteem WordPress CMS oletusena valik, Klient saab teha muudatusi sisse logides ja sirvides nõutud leheküljele ning vajutades "Edit with Elementor" või sarnane lehekülje päise osas. On Kliendi vastutus mitte kasutada "Edit with WordPress", "Edit" või sarnane valikut, mille kasutamisel kaotab koduleht kujunduse. Klient saab taastada eelneva versiooni sirvides tagasi eelmisse versiooni "History" valikust. Cudomedia OÜ ei ole kohustatud taastama Kliendi kaotatud kujundust kasutades "Edit with WordPress", "Edit" või sarnane valikut, sest on juba ette teavitanud selle tagajärjest. Klient kinnitab, et kasutab Sisuhaldussüsteemi WordPress CMS enda vastutusel ilma hilisemaid pretensatsioone.
13.3. Sisuhaldussüsteem WordPress CMS ilma visuaalse lehekülje muutjata kasautab Cudomedia OÜ ainult Kliendiga kirjalikul kokkuleppel, sellisel juhul on Klient teadlik piiratud võimalustest Sisu haldamisel.
13.4. Klient kinnitab, et kasutades Cudomedia OÜ teenusena võimaldatud Sisuhaldussüsteem WordPress CMS ükskõik millist valikut ei oma Klient hilisemaid pretensatsioone Cudomedia OÜ suhtes seoses võimaliku kaotatud, häkkitud, muundatud, kahjustatud vm kodulehega. Sisuhaldussüsteem WordPress CMS on suuresti ise uuendav, olenev kolmanda osapoole pluginitest jpt faktoritest, mille veatud töötamist Cudomedia OÜ ei garanteeri ega vastuta võimaliku kahju eest.
13.5. Vältimaks võimaliku kaotatud, häkkitud, muundatud, kahjustatud vm kodulehe seisu on Cudomedia OÜ teinud Kliendi jaoks ette kõikvõimalikud mõistlikud turvalisuse ja taastamise variandid, kuid ei oma vastutust nende mitte töötamise puhul.
13.6. Cudomedia OÜ teeb varukoopiad automaatselt Kliendi jaoks Serveriteenuse puhul, kuid ei garanteeri ühegi kodulehe taastamist ühtegi seisu. Projekti avalikustatud algseis luuakse lokaalselt füüsiliselt eraldi, aga selle taastamist ei garanteerita.
13.7. Igasugune võimalik Kliendi kahju seoses millise iganes Sisuhaldussüsteem WordPress CMS valiku puhul ei kuulu Cudomedia OÜ hüvitamisele, kaasa arvatud saamata jäänud tulu, kaotatud andmed jt.
13.8 Cudomedia OÜ pakub WordPress CMS pluginite jt võimaluste korras hoidmist läbi Haldamise Teenuse, täpsemateks detailideks palun Meiega konsulteerida.
13.9. Cudomedia OÜ hoiatab ette, et igasugune pluginate või teiste uuenduste sisseviimine Kliendi poolt läbi Sisuhaldussüsteemi on täielikult Kliendi enda vastutusel, ka siis kui Sisuhaldussüsteem WordPress soovitab "Update".

14. Konsultatsioon
14.1. Juhul kui Klient tunneb ennast ebakindlalt ükskõik millise Cudomedia OÜ Teenuse või Toote osas, palume enne kasutamist või tellimist konsulteerida Meiega.

15. Haldamine või Haldamise Teenus
15.1. Haldamise Teenus on toodud allpool vastavalt saadaval olevatele kellaaegadele, minimaalne arveldusperiood on üks (1) tund ja kõik toodud ajad on Eastern European Summer Time (UTC +3 ehk +03.00 EEST).
15.1.1. 55€/h* ajal kell 09.00 - 17.00 (x 1,0) juhul kui tööpäevade ajal
15.1.2. 95€/h* ajal kell 09.00 - 17.00 (x 2,0) juhul kui nädalalõpud või puhkepäevad
15.1.3. 95€/h* ajal kell 17.00 - 21.00 (x 2,0) juhul kui tööpäevade ajal õhtul
15.2. Cudomedia OÜ ei garanteeri, et on tehniliselt suuteline viima täide Kliendi igat tüüpi nõudmist - sellisel juhul Cudomedia OÜ informeerib Klienti vastavalt ette või tagastab Kliendi makstud tasu täies ulatuses 7 (seitsme) tööpäeva jooksul. Sellise ebatõenäolise juhtumi puhul, nõustab Cudomedia OÜ Klienti sobiva alternatiivse lahenduse leidmisel või teeb oma parima, et leida Kliendi nõudmiste täideviimiseks vastav teine teenuse pakkuja.

16. SEO (Search Engine Optimisation)
16.1. Cudomedia OÜ sisestab SEO andmed ja teeb need andmed Kliendi jaoks muudetavaks läbi Kliendi valitud Sisuhaldussüsteemi WordPress CMS. Cudomedia OÜ lisab SEO andmed kuni 10 (kümnele) leheküljele ning võimaldab Kliendi jaoks muuta SEO andmed nendel lehekülgedel ning lisada ülejäänud SEO andmed lehekülgedele iseseisvalt. Cudomedia OÜ SEO Teenus Kliendile piirneb optimiseseerimise ja indekseerimisega otsingumootorites.

17. SEM (Search Engine Marketing)
17.1. Cudomedia OÜ SEM Teenus Kliendile sisaldab kuutasu eest Turunduse haldamise otsingumootorites, täpsemateks detailideks palun Meiega konsulteerida, Teenuse minimaalne periood on 6 kalendrikuud, et oleks võimalik objektiivselt hinnata SEM töö tulemust.

18. Vabavara Tarkvara
18.1. Vabavara Tarkvara (Open Source Software - OSS) on avalikult kättesaadav tarkvara, mida võib muuta või modifeerida sobima konkreetse applikatsiooniga. Seda võidakse kasutada, et aidata teatud elementide või funktsioonide realiseerimiseks Kliendi kodulehel, et kiirendada arendamist ja/või lisada funktsioneerimist. Seal kus on kasutatud Vabavara Tarkvara, jääb selle originaalse või arendaja poolt muudetud koodi autoriõigused vastavalt Vabavara Tarkvara litsentsile. Selline omand ei pruugi kuuluda Cudomedia OÜ suhtes ega Kliendi suhtes, vaid Vabavara Tarkvara arendaja suhtes või vastava litsentsi tingimustele, millest Cudomedia OÜ ei ole kohustatud Klienti eraldi teavitama, kuna vastavate litsentside kasutamine loetakse lailt levinuks ja mõistlikuks.
18.2. Cudomedia OÜ võib kasutada erinevaid Vabavara Tarkvara võimalusi sh Sisuhaldussüsteem WordPress CMS jt teenuse Veebileht haldamise jaoks, vajadusel teised võimalused või omavahel kombineeritud võimalused. Sellisel juhul on tähtis mõista, et need võimalused ega nende tuletatud versioonid ei ole Kliendi ega Cudomedia OÜ omand. Küll aga omab Klient ja Cudomedia OÜ õigust nende teenuste võimaluste kasutamiseks ja Kliendi teenuse kvaliteedi parandamiseks.
18.3. Täpsemad detailid seoses Vabavara Tarkvara teenuste kasutamiseks on saadaval Kliendi jaoks Cudomedia OÜ poole pöördudes.

19. Serveri ja/või Domeeni ümberkolimine või muudatused
19.1. Peale Kliendi kinnitatud Serveriteenuse ja Domeeni valikut ei ole Cudomedia OÜ kohustatud muutma Kliendi valitud valikuid, Meil on õigus nõuda 20€ igakordset töötasu vastava teenuse osutamisel alates teisest korrast.
19.2. Cudomedia OÜ ei kinnita, et on tehniliselt suuteline viima täide Projekti korrektset töötamist igas Kliendi valitud Serveris või Domeenis. Sellisel juhul nõustab Cudomedia OÜ Klienti sobiva alternatiivse lahenduse leidmisel, et kodulehe tehnilised tingimused oleksid Serveri poolt toetatud.

20. Omandi kasutamine, üleandmine ja omandi tuletiste reeglid
20.1. Cudomedia OÜ omab õigust piirata Projekti Veebileht, E-pood jt muutmist avalikult kättesaadaval Kliendi valitud Domeeni juur aadressil ilma ligipääsu sissepääsu andmeid või kehtestada teisi piiranguid kuni Projekti täieliku tasumiseni Kliendi poolt. Selleks on Meil õigus piirata Meie Teenuse või Meie toodete avalik sissepääs sissepääsu andmetega või muutes mitte ligipääsetavaks muul viisil.
20.2. Kliendi jaoks on Projekti käigus õigus nõuda Cudomedia OÜ poolt sissepääsu andmete eesmärgiga lisada E-poe Tooteid või Veebilehe eelvaateks Kliendi jaoks. Klient mõistab ja nõustub sellisel juhul, et kui Cudomedia OÜ on Kliendile arenduse käigus edastanud Sisuhaldussüsteemi sissepääsu andmed ja teinud muudatusi, siis sellega loetakse Projekt Kliendi poolt vastuvõetuks, eeldades, et Meie oleme sellest Klienti ette teavitanud enne sissepääsu andmete tarnimist. Cudomedia OÜ ei võimalda samaaegaselt arenduse käigus Kliendil hallata Sisuhaldussüsteemi, sest kahe erineva haldaja muudatused tekitaksid arusaamatusi. Kliendil on õigus nõuda kodulehe täielik valmimine Cudomedia OÜ poolt enne Veebilehe valmimist ja täielikult tasumist.
20.3. Cudomedia OÜ teavitab, et peale Projekti maksete täieliku tasumist jääb Kliendi jaoks loodud Teenuse või Toote st Projekti kasutamise õigus ja kohustus iseseisvalt. See tähendab Kliendi jaoks iseseisvat õigust ja soovi korral faile kolmanda osapoole Serverisse paigutada ka kohustust andmed Serverist füüsiliselt kaasa võtta sh loodud lõppteenuse või lõpptoote st Projekti failid ja Cudomedia OÜ kohustust võimaldama FTP Serveri sissepääs nii failidele kui ka MySQL andmebaasidele vastavalt Kliendi Serveri seadistuse olemasolule. Klient ei ole piiratud ühegi siduva lepinguga kasutama Meie Serveriteenust ning omab õigust kontrollida enda Domeeni Serveris olevaid faile vastavalt ülejäänud lepingu piirides, Cudomedia OÜ ei ole kohustatud üleslaadima ega seadistama Kliendi kodulehte mõnes teises kolmanda osapoole Serveris ilma kirjaliku kokkuleppeta või kui kolmanda osapoole Server ei vasta toodud Serveri nõudmistele. Täpsemalt p 9.20.
20.4. Cudomedia OÜ annab üle omandi Kliendi suhtes peale Projekti täieliku tasumist, kuni iga Etappi maksete täieliku laekumiseni kuulub Projekti omand Cudomedia OÜ omandiks.
20.4.1. Klient omab õigust kasutada Cudomedia OÜ loodud omandit Meie poolt üle andmise hetkel kasutatud Domeenis. Loodud omandi erinevas Domeenis kasutamiseks on Kliendil kohustus informeerida Meid, ka Alamdomeenis.
20.4.2. Klient omab õigust kasutada Cudomedia OÜ loodud omandit ainult sama brändiga, sama kasusaaja ja sama Domeeni jaoks.
20.4.3. Loodud omandi kasutamine erinevas kui Cudomedia OÜ poolt loodud Domeenis kasutamise eest on ette nähtud trahv Projekti maksumuse kogusumma 2 (kahekordne) summa iga erineva Domeeni, brändi ja kasusaaja kohta.
20.5. Kliendil on keelatud luua tuletusi üle antud Cudomedia OÜ osaliselt omandist iseseisvalt seda nii rahalisel eesmärgil, mitterahalisel eesmärgil või olenemata eesmärgist.
20.6. Kasutades Cudomedia OÜ võimaldatud Meie Teenused ja Meie Tooted nagu "Veebileht", "Logo", "Visiitkaart", "Roll-up stand", "E-pood", "Turundus" jt võimalikud Teenused. Klient kinnitab, et on mõistnud Legaalsus, autoriõigus, Intellektuaalne Vara ja Sisumaterjal tingimusi. Täpsemalt p 6.
20.7. Kasutades Cudomedia OÜ võimaldatud Vabavara Tarkvara lahendusi nagu WordPress CMS jt võimalikud lahendused kinnitab Klient, et on mõistnud Vabavara Tarkvara tingimusi ja Legaalsus, autoriõigus, intellektuaalne vara ja Sisumaterjal tingimusi. Täpsemalt p 6, p 7, ja p 18.

21. Kommunikatsioon
21.1. elektronkirjad on Cudomedia OÜ peamine suhtlemise meetod kõikide kontaktide puhul, mis on seotud Meie teenuste või Meie toodete kujunduse ja teostusega. elektronkirjad on kõige efektiivsem suhtlemise viis Meie teenuste ja Meie toodete loomisel. Juhul kui see ei tundu Kliendi jaoks mugav või tekib arusaamatusi, saab Klient alati kontakteeruda Meie poole telefoni või Meie erinevate sõnumitoojate kaudu - ajakohased vastavad kontaktmeetodid on leitavad Meie kodulehe www.pxl.ee osas Kontakt leheküljelt. Otsene kontakt Meie arendaja ja Kliendi vahel ei ole garanteeritud kui see võib tunduda mittepraktiline, Cudomedia OÜ jätab endale õiguse kontakteeruda Kliendiga läbi projektijuhi või mõne teise ameti persooni.
21.2. On Kliendi kohustus teavitada Cudomedia OÜ ettevõttet Teie elektronkirja aadressi muudatusest, selleks et Meie oleme alati võimelised kontakteeruma Kliendiga. Meie ei saa olla vastutav puuduliku kommunikatsiooni eest juhul kui Meie ei ole varustatud töötava ja korrektse elektronkirja aadressiga. Osad Meie süsteeme toetuvad eeldusele, et Teie sisestatud elektronkirja aadress on korrektne. Meie ka nõustame, et Klient jälgiks enda prahi- ja spämmikaustasid regulaarselt.
21.3. On tähtis, et läbi Projekti käigu Klient hoiaks end aktiivselt Cudomedia OÜ suhtlemise kontaktis. Juhul kui Klient ei hoia kontakti vahemikus kauem kui 30 (kolmekümne) päeva, siis sooritame kuni 5 katset kontakteeruda Kliendiga läbi elektronkirja kasutades elektronkirja aadressi, mis on Meile edastatud. Juhul kui Meie ei saavuta vastust nendele katsetele on Cudomedia OÜ õigus, aga mitte kohustus kuulutada Teie Projekt katkestamisele ja Deposiidi Tagasimakse muutub mitte-kohustislikuks Meie jaoks. Juhul kui Klient nõuab edasi lükata Projekti töökäiku kauemaks kui 30 (kolmekümne) päeva, on see Kliendi kohustus kontakteeruda Meie poole ette vastavaks kokkuleppeks - vastasel juhul Projekt võidakse peatada. Jätame endale õiguse tasustada 50€ Projekti taastamise administreerimistasu, juhul kui Klient tagasipöördub peale kokkuleppimata töökäigu edasilükkamist, kus viimane kontakt oli vähem kui 30 (kolmekümne) päeva tagasi ning Klient nõuab jätkata sama või erineva Projektiga.
21.4. Juhul kui Klient tagasipöördub peale kokkuleppimata aja edasilükkamist hiljem kui 6 (kuus) kalendrikuud, siis jätame endale õiguse alustada Projekt algusest uue pakkumisega ning Kliendi ühegi Etappi Tagastatav Deposiit ei kuulu tagastamisele või ei ole kohustuslik ülekanda uude Projekti pakkumisse.
21.5. Cudomedia OÜ on kohustatud võimaldama kommunikatsiooni läbi keelte Ühendkuningriigid inglise, Ameerika Ühendriigid inglise või Eesti keele keelevariante kasutades. Juhul kui Klient nõuab kommunikeerida teises kui toodud keelevariantides, palume täpsustada detailid Meie kaudu enne Projekti alustamist.
Cudomedia OÜ lähtub eesmärgist teavitada Klienti tavaolukorras 2 (kahe) tööpäeva jooksul.
21.6. Klient on kohustatud kinnitama 1 (ühe) kompetentse kontaktpersooni, kes on vastutav Kliendi Projekti kommunikatsiooni eest suhtes Cudomedia OÜ, Meie ei aksepteeri Kliendi poolt erinevate kontaktpersoonide vastuolevaid nõudmisi, sellisel juhul kehtib ainult Kliendi esimese kontaktpersooni kommunikatsioon.

22. Tugi ja tähtajad
22.1 Cudomedia OÜ võimaldab Meie Toodete ja Meie Teenuste tuge mitmel erineval viisil, nendest kõige detailsem on Meie Kliendile eraldi võimaldatud lingis, mis edastatakse Kliendi jaoks peale tellimist, see sisaldab Meie Sisuhaldussüsteemide jt süsteemide põhjaliku dokumentatsiooni ja osadel juhtudel ka õpetusvideosid. Kliendi nõudmise korral nõustame iga Projektiga otseselt seotud tuge personaalselt kuni 1 tunni ulatuses läbi Meie elektronkirja aadressi, Meie telefoni või läbi Meie erinevate sõnumitoojate, nõustamine füüsiliselt kohapeal ei ole garanteeritud.
22.2. Juhtudel, kus kodulehe Projekt kasutab Cudomedia OÜ Serveriteenust, teeme parima, et olla oletusena kättesaadavad Ühendkuningriik ja Eesti tavapärasel tööaja tundidel. Kõik võimalikud ootamatused ja probleemsed olukorrad lahendatakse esimesel vabal hetkel. Seoses Klientide nõudmiste erinevuse ja töö eripärasusega ei garanteeri Meie ette konkreetseid tööde valmimise kuupäevi - see ei ole võimalik kuna Kliendi nõutudmuudatustele võib järgneda ettenägematu ajakulu kaasa toov uute muudatuste ajakulu, seega ei ole mõistlik Kliendi suhtes lubada Projekti valmimise tähtaegu. Cudomedia OÜ teeb oma parima kontakteerumise osas Kliendi päringule 2 (kahe) tööpäeva jooksul.
22.3. Juhtudel, kus kodulehe Projekt kasutab kolmanda osapoole Serveriteenust, teeb Cudomedia OÜ oma parima kontakteerumise osas Kliendi päringule 5 (viie) tööpäeva jooksul.
22.4. Cudomedia on kohustatud tasuma Kliendi suhtes ühekordset kahjutasu summas 50€, juhul kui Meie ei ole Kliendiga kontakteerunud ühekordselt 14 (neljateist) päeva jooksul Kliendi eelnevalt saadetud kirjale. See on maksimaalne Meie poolne vastutus Meie hilinenud kommunikatsiooni puhul, kommunikatsiooniks loetakse alati Kliendi suhtes elektronkirja saatmine.

23. Lingid Cudomedia OÜ kodulehel
23.1. Cudomedia OÜ võimaldab kolmandate osapoolte linke, kaasa arvatud referentse Meie eelnevate Klientide kodulehtedele eesmärgiga tutvustada uutele Klientidele Meie teenuse perspektiivi ning eeldab, et võimaldatud lingid on ajakohased ja täpsed. Meie ei garanteeri või volita, et need lingid oleksid korrektsed kõikidel ajahetkedel ja täielikult turvalised külastamiseks.

24. Privaatsusteade
24.1. Kasutades Cudomedia OÜ kodulehte või Meie teenuseid nõustute kaasasoleva Privaatsusteade tingimused punktidega (Privaatsusteade.pdf). Juhul kui Klient ei ole saanud Meilt kätte Privaatsusteade tingimused manust, on Kliendi poolne kohustus tutvuda sellega läbi Meie kodulehe www.pxl.ee osas jalus.

(*) Cudomedia OÜ ei tolereeri ühtegi tüüpi ahistamist või tülitamist Meie töötajate või Meie koostööpartnerite suhtes, seda nii Klientide kui ka kolmandate osapoolte poolt ning jätame endale õiguse lõpetada iga Projekt ilma Deposiidi Tagasimakset juhul kui toimub mittemõistlik või asjakohatu käitumine - see hõlmab endas ka ähvardavat käitumist, religioosset vandumist kui ka solvangut, seda Meie töötajate või Meie koostööpartnerite suhtes, sellisel juhul on Meil õigus nõuda edaspidist kommunikatsiooni ainult läbi tavaposti. On Kliendi kohustus valida enda ettevõttest Projekti jaoks kompetentne kontaktpersoon - vältimaks arusaamatusi nõustab Cudomedia OÜ Kliendil valida ühe või omavahel Projektiga kursis olevad kontaktpersoonid, Meie kohustus on kontakteeruda Kliendi algselt sisestatud kontaktpersooniga.

Muudatused
Cudomedia OÜ jätab endale õiguse muuta käesolevat Teenuse Tingimused punkte igal hetkel. Viimati muudetud kuupäeva aeg on nähtav lehekülje üleval osa. On Kliendi kohustust hoida ennast kursis võimalike käesoleva Teenuse Tingimused punktide (Teenuse-Tingimused.pdf) muudatustest teavitusest, Meie võimaldame ajakohase Üldised Teenuse Tingimused punktid kätte saadaval edaspidi läbi Meie kodulehe www.pxl.ee osas jalus.