Viimati uuendatud 11.09.2018

Kasutades Cudomedia OÜ kodulehte, Meie Teenuseid või Meie Tooteid, nõustute sellega Meie Privaatsusteade tingimuste punktidega.

Oleme loonud Privaatsusteade eesmärgiga parandada Kliendi ("Teie", "Te" või "Klient") privaatsust. Teenusepakkuja "Meie", "Me" või "Cudomedia OÜ" on edaspidi:

Cudomedia OÜ
Tornimäe 5
Korrus II
Tallinn 10145
Eesti / EU

Reg nr 11008795
KMKR nr (mitte KM kohustuslik)
Registreeritud Eesti / EU

Koduleht: info@pxl.ee
E-post: www.pxl.ee
Telefon: (+372) 54 58 6777

1. Cudomedia OÜ lubadus
Cudomedia OÜ austab Teie privaatsust ja kinnitab, et kõik Teie personaalne ja sensitiivne informatsioon, mille olete Meie suhtes usaldanud käsitletakse vastavalt kehtivatele seadustele ja Teie sisestatud andmed käsitletakse vastavuses vastava andme kaitse seadusega. Igasugune informatsioon, mis identifitseerib Teid kui isiku loetakse personaalseks ja/või sensiviivseks.

2. Teabe kontrollimine
Cudomedia OÜ kontrollib Teie sisestatud andmeid ja kinnitab, et käsitleb Teie andmeid vastavalt kehtivatele andme kaitse seadustele, Meie ajakoane kontaktinformatsioon on leitav Meie kodulehe pxl.ee jaluse osas.
3. Kuidas korjab Cudomedia OÜ Teie informatsiooni?
Cudomedia OÜ korjab Teie informatsioon, siis kui saadate Meie suhtes päringu, külastate Meie kodulehte, suhtlete Meiega läbi erinevate sõnumitoojate, helistate päringuks, saadate Meile kirja või kirjutate elektronkirja.

Täpsemalt korjatud informatsioon sisaldab:
Teie nimi;
Teie elektronkirja aadress;
Teie ettevõtte nimi, aadress, telefoni number ja mobiili number.

Informatsiooni kasutamine:
Meie kinnitame, et kasutame Teilt korjatud informatsiooni ainult järgnevatel eesmärkidel:

Viia täide Teie nõutud nõudmisi;
Tõsta Meie Teenuse kvaliteeti;
Varustada Teid nõutud informatsiooniga;
Viies täide turu-uuringut.

Cudomedia OÜ kinnitab, et Meie mitte kunagi ei müü, rendi ega jaga Teie personaalset ega sensitiivset informatsiooni kolmandate osapooltega.

4. Korrapärasus
Cudomedia OÜ on pühendunud hoidma Teie informatsiooni ajakohasena, Meie uuendame Teie informatsiooni, juhul kui leiame selle olevat aegunud või kui teavitate Meid muudatustest. Selleks, et Meie täideksime andmekaitse tingimused, Cudomedia OÜ kinnitab nõusolekut varustada Teid kõikide nõutud detailidega, mis on Teiega seotud. Käesolev Teenus tasustatakse kui adminastratsioonitasu 10€ alates teisest selle sisuliselt päringust Kliendi poolt.

5. Internetitegevus
Cudomedia OÜ korjab informatsioon kui külastate Meie kodulehte, konkreetsed informatsiooni võidakse kasutada analüüsimiseks lehitsemisi trendisuundi ja ei kasutata Teie personaalseks identifitseerimiseks.

6. Turvalisus
Selleks, et vältida loata sissepääsu Meie Teenustesse või Teie personaalse ja/või sensitiivse informatsiooni suhtes on Cudomedia OÜ teinud kõik mõistlikud füüsilised, elektronilised ja haldamise süsteemsed ettevalmistused.

7. Muudatused
Cudomedia OÜ jätab endale õiguse igal ajal muuta käesoleva Privaatsusteade punkte, viimati uuendatud kuupäev on märgitud lehekülje üla osas.